Prematanje namota statora

Prematanje namota statora samouzbudnog beskotaktnog hidrogeneratora snage 1130kVA, 10,5 kV
  • Energetska
Prematanje namota statora