Usluge

Djelatnost poduzeća: Sve vrste servisa, remonta, popravaka i usluga na električnim rotacijskim strojevima svih svjetskih proizvođača ( asinkroni, sinkroni, istosmjerni, Schrage ) svih izvedbi, namjena i brzina vrtnje
 • Industrija
 • izrada i izmjena svih vrsta statorskih i rotorskih namota u toplinskim klasama “F” i “H” za uobičajene, agresivne i eksplozivne atmosfere
 • servisiranje električnih strojeva s osvježenjem izolacijskog sistema te impregniranja namota u smolama i lakovima toplinske klase “F” i “H”
 • popravak ,obnova i pregradnja električnih rotacionih strojeva u vrstama zaštite „d“,“e“,“ „p“,“nA“,“tD“ te ventilatora u vrsti zaštite „c“
 • popravak i održavanje vučnih motora i generatora za lokomotive te elektromotorne vlakove
 • popravak i prematanje Schrage motora
 • popravak i prematanje visokofrekventnih rotacijskih pretvarača
 • popravak i prematanje elektro-magneta
 • mehanički popravak i prematanje elektro-magnetskih kočnica
 • izrada rezervnih dijelova: statorskih i rotorskih namota, štapova i kratkospojnih prstenova kaveznih rotora, kolektora, paketa limova, ležajnih štitova, osovina itd.
 • obnova dosjednih površina
 • usluga dinamičkog balansiranja u radionici i na terenu u vlastitim ležajevima
 • pregled i analiza strojeva u pogonu što obuhvaća:
  • ispitivanje izolacije prema masi i međuzavojno udarnim naponom male energije
  • mjerenje struje odvoda
  • mjerenje indeksa polarizacije
  • mjerenje izolacijskog otpora
  • mjerenje vibracija s frekventnom analizom
  • beskontaktno mjerenje temperature
  • mjerenje gubitaka paketa i detekcija lokalnih pregrijavanja
  • mjerenje parametra opterećenja (napon, struja, snaga, cosj, korisnost)
  • lasersko centriranje
  • dimenzionalne izmjere dijelova strojeva
 • remontni radovi i popravci na terenu
 • preventivno održavanje
 • regeneracija i popravak držača četkica sa zamjenom svih vitalnih dijelova
 • popravak transformatora i prigušnica
 • popravak crpki ( pumpi)
 • inženjering usluge